Adaptacje wózków widłowych

 

Na bazie kilkuletnich doświadczeń uzyskanych w trakcie prac nad przystosowaniem do zasilania paliwami gazowymi pojazdów gazowych oferujemy wykonanie adaptacji wózków widłowych do zasilania gazem płynnym propan-butan LPG lub sprężonym gazem ziemnym CNG.

W trakcie kilkunastoletniej współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie oraz ponad 150 użytkownikami eksploatującymi około 3000 silników przystosowanych przez nas do zasilania gazem (głównie wózki widłowe), stworzyliśmy własne oryginalne rozwiązania pozwalające na trwałą i niezawodną ich pracę. Około 1600 wózków zostało zaadaptowane do zasilania LPG instalacjami wykonanymi na naszej licencji.

AGROTRAK Sp z o.o.

Od roku 2003 powiązana z nami kapitałowo firma AGROTRAK Sp z o.o. przejeła wykonywanie adaptacji wózków widłowych do zasilania gazem CNG i LPG oraz budowe stacji sprężania gazu.

Kontakt z firmą pod adresem www.agrotrak.pl

DLACZEGO PROPAN-BUTAN I GAZ ZIEMNY?

Stosowany dotąd na szeroką skalę wewnętrzny transport spalinowy oparty głównie na wózkach widłowych z silnikami z zapłonem samoczynnym stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników zmuszonych z racji wykonywanych czynności pracować w silnie skażonym powietrzu.

Wózki z napędem elektrycznym są bardzo kłopotliwe w eksploatacji z powodu małej mocy i niewielkiego zasięgu oraz długiego czasu potrzebnego do naładowania akumulatorów.

Do tego dochodzi wysoki koszt akumulatorów, których żywotność w naszych warunkach często nie przekracza 2 lat. Zastosowanie paliw gazowych w pojazdach w tym i w wózkach widłowych ma w pierwszym rzędzie umożliwić ograniczenie emisji toksycznych składników spalin. Nie bez znaczenia pozostaje tu jednak możliwość równoczesnego obniżenia kosztów eksploatacji. Stosujemy układ jednopaliwowy a więc taki, w którym silnik zostaje wyposażony w elektryczny układ zapłonowy i osprzęt gazowy.

– obniżeniu ulegają koszty eksploatacji,

– parametry trakcyjne pozostają nie zmienione,

– w zależności od regulacji można uzyskać zwiększenie wartości mocy i momentu,

– zwiększa się trwałość silnika (układ tłokowo-korbowy),

– zwiększa się przebieg między kolejnymi wymianami oleju silnikowego o około 70%,

– obniża się poziom głośności silnika o około 3-5 dB,

– zwiększa się elastyczność silnika,

– zmniejsza się poziom emisji toksycznych składników spalin.

 

Koszt przystosowania wózka widłowego do zasilania gazem jest uzależniony od typu wózka oraz wyboru gazu (LPG i CNG).

Termin wykonania adaptacji – około 7-14 dni (w przypadku większej ilości może ulec skróceniu).