Doprężarki gazu ziemnego

Oferta budowy stacji CNG z wykorzystaniem doprężarek:

NGV AUTOGAS Sp. z o.o oferuje nowy produkt – stacje CNG wykorzystujące do sprężania gazu
energię gazu rozprężanego na stacjach redukcyjnych. Układ jest zbudowany z kilku doprężarek
(busterów), do których doprowadza się gaz pod wysokim ciśnieniem (30-40 bar) a warunkiem pracy
jest ciągły odbiór CNG oraz gazu pod zredukowanym ciśnieniem (średnie, niskie).

Takie warunki w zasadzie spełnia stacja redukcyjna pierwszego stopnia zlokalizowana przy gazociągu przesyłowym.

Układ doprężarek oferowany przez NGV AUTOGAS Sp. z o.o., zainstalowany w CERRAD Sp. z o.o.

Oferujemy wykonanie stacji CNG w zabudowie kontenerowej na 3-5 sztuk doprężarek, wyposażonej w zabezpieczenia wymagane przepisami. Układ może być zasilany ciśnieniem do 63 bar (spotykane tylko przy tłoczni gazu). Sumaryczna wydajność CNG układu wyniesie około 60-80 m3/h. Ciśnienie maksymalne 250 bar.

Układ wymaga dostępu do wysokoprężnego gazociągu przesyłowego o ciśnieniu 30-40 bar i wydajności minimum 600 Nm3/h. Przy takich warunkach można będzie sprężyć gaz bez doprowadzania energii z zewnątrz do 80 m3/h CNG.

Koszt zaprojektowania, wykonania, zamontowania i rozruchu stacji CNG około 280.000 PLN netto