AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE 

System GASTRONIC

Wykaz urządzeń i zakres robót wymaganych dla zabudowy agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem w oczyszczalni ścieków 

Na życzenie instalujemy układ ze sterowaniem składem mieszanki (lambda=1) umożliwiający zastosowanie katalizatora.

1. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZASILANY BIOGAZEM W WYKONANIU STANDARDOWYM 

Silnik spalinowy SW680 przystosowany do zasilania biogazem połączony sprzęgłem podatnym z prądnicą asynchroniczną (silnik asynchroniczny krótkozwarty), zabudowany na wspólnej ramie. Ustawienie bezpośrednio na posadzce na czterech wibroizolatorach.

Chłodnica cieczy chłodzącej z tunelem wentylatora. Wentylator zamocowany na stałe na pompie silnika lub na życzenie wentylator elektryczny ze sterowaniem.

Elektryczna pompa cyrkulacyjna obiegu cieczy chłodzącej silnik zasilana z układu sterowania i zabezpieczeń.

Filtr powietrza połączony z mieszalnikiem.

Instalacja gazowa przy agregacie (elektrozawory i zawory regulacyjne) zakończona przyłączem kołnierzowym fi 50.

Akumulatory z urządzeniem automatycznego ładowania.

Instalacja elektryczna silnika.

Instalacja zapłonowa.

Układ sterowania i zabezpieczeń silnika spalinowego.

Zabudowa agregatu i podłączenie do istniejących instalacji:

a) gazowej,

b) odprowadzenia spalin,

c) odzysku ciepła ze spalin,

Uruchomienie agregatu obejmuje dobór parametrów pracy silnika spalinowego w zależności od składu i ciśnienia biogazu, oraz odpowiednie zaprogramowanie układu sterowania i zabezpieczeń do istniejących warunków pracy agregatu.

2. INSTALACJA WYPROWADZENIA SPALIN Z ODBIOREM CIEPŁA I TŁUMIENIEM HAŁASU. 

Zabudowa wymiennika spaliny-woda.

Zabudowa zaworu trójdrożnego z siłownikiem i sterowaniem.

Wykonanie tłumika hałasu na zewnątrz pomieszczenia.

Wykonanie połączeń pomiędzy silnikiem spalinowym, wymiennikiem i tłumikiem hałasu.

Wykonanie instalacji wodnej odbioru ciepła z wymiennika (pompa, zawory, sterowanie).

Połączenie z istniejącą instalacją ciepłowniczą.

Połączenie z układem sterowania i zabezpieczeń silnika spalinowego.

3. INSTALACJA ODBIORU CIEPŁA Z SILNIKA

4. CZĘŚĆ ENERGETYCZNA

(Połączenie prądnicy z rozdzielnią główną).

Wykonanie lub adaptacja istniejącej szafy energetycznej. Niezbędne urządzenia to:

a) wyłącznik główny ręczny,

b) stycznik główny,

c) bezpieczniki,

d) licznik energii,

e) kondensatory do kompensacji mocy biernej,

f) styczniki kondensatorów,

g) przekładniki prądowe.

Połączenie z układem sterowania i zabezpieczeń silnika spalinowego.

5. INSTALACJA DOPROWADZENIA BIOGAZU.

Zamontowanie dmuchawy zwiększającej ciśnienie biogazu do wartości wymaganej przez silnik biogazowy (3,5-4,0 kPa). Wykonanie sterowania i podłączeń elektrycznych.

Wykonanie rurociągu doprowadzającego biogaz do pomieszczenia agregatów.

Zamontowanie licznika gazu.

Zamontowanie ręcznego zaworu odcinającego na zewnątrz pomieszczenia agregatów.

Wykonanie rurociągu wewnątrz pomieszczenia agregatów. Doprowadzenie biogazu do stanowiska agregatów.

6. INSTALACJA DOZYMETRYCZNA.

Zamontowanie specjalnego elektrozaworu gazowego odcinającego gaz na rurociągu doprowadzającym biogaz do pomieszczenia agregatów.

Zamontowanie centrali sterowniczej .

Zamontowanie czujników obecności gazu.

Połączenie z układem sterowania i zabezpieczeń silnika spalinowego.

7.ADAPTACJA POMIESZCZENIA DO ZABUDOWY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ZASILANYCH BIOGAZEM 

Wykonanie drzwi umożliwiających łatwe wprowadzenie agregatu do pomieszczenia.

Przygotowanie posadzki do ustawienia agregatu.

Wykonanie czerpni powietrza z żaluzjami.

Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w części sufitowej pomieszczenia.

Wykonanie układu sterowania wentylatorami. Połączenie z instalacją dozymetryczną.

Wykonanie instalacji oświetleniowej pomieszczenia.

Wykonanie instalacji uziemiającej.

Wykonanie instalacji odgromowej.

Wykonanie innych instalacji wewnątrz pomieszczenia (wodociągowa, centralnego ogrzewania).

Wykończenie wewnętrzne pomieszczenia.

W ramach oferty NGV AUTOGAS Sp. z o.o. realizuje zagadnienia objęte punktem 1.

Realizacja punktów 2-7 do uzgodnienia wg oddzielnych ustaleń